Sol·licita pressupost Sol·licita pressupost
Blog sensedi proptech telefono 934 15 30 10 - 919 198 025

TECNOLOGIA

bip

BIP

L’eina que estructura, ordena i mostra de forma transparent i en un únic i innovador entorn 3D tota la informació de l’edifici, actualitzant en temps real qualsevol dada captada de l'edifici.

BIP integra tota la informació de l’edifici en una visualització 3D interactiva i personalitzada. Aquesta eina permet emmagatzemar l’històric d’actuacions juntament amb totes les fotografies realitzades, visualitzar els diagnòstics de l’estat de les diferents parts de l’edifici i proposar recomanacions per millorar l’estat de conservació de l’edifici.

Visualitza de manera clara els diagnòstics de peritatges, reparacions, revisions i/o inspeccions realitzades; els informes d’avaluació i els programes de rehabilitació per millorar la planificació, estalviar temps i reduir costs. BIP és la solució per l’eficiència i l’estalvi en la gestió de l’immoble.

Amb BIP podràs:

  • Consultar una representació 3D personalitzada de l’immoble.
  • Centralitzar tota la informació de l’edifici en una sola eina.
  • Accedir al detall de totes les actuacions i reparacions incloses en la plataforma, les seves fotografies i els informes resultants.
  • Veure les planificacions de les actuacions en base a diagnòstics previs.
  • Consultar l'estat actual de l’immoble i visualitzar l’històric d’intervencions.
  • Consultar la descripció de les característiques principals de l’immoble.
  • Estalviar temps gràcies a una gestió més eficient.
sensedi bip

Hi estàs interessat?

Parlem-ne.

CONTACTAR